Formulár na odstúpenie od zmluvy stiahnite TU.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI:

 

Balatech, s.r.o.

IČO:                53 015 150

DIČ:                2121275266

IČ DPH:          SK2121275266

so sídlom:       Repíková 4203/20

949 01 Nitra

Slovensko

 

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 51521/N

 

kontaktné údaje:

email:              balatech@balatech.sk

telefón:            +421 944 331 544

email:              www.balatech.sk

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

 

emailová adresa spotrebiteľa .......................................................................................

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

......................................................................................................................................

 

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ....................................................................

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ..............................................................................

 

 

 

V.................................... dňa ....................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

www.balatech.sk používa súbory cookies. Súhlasíte ?